Indhold

1. Handelsbetingelser Webshop (B2C)

2. Handelsbetingelser Detail/Engros (B2B)

3. BrugsvilkårHandelsbetingelser Webshop (B2C)

1. ANVENDELSE

1.1 Dette websted drives af La Cabra Coffee ApS, et dansk registreret ak-tieselskab (Company reg. 40598782) med registreret adresse på Mar-guerite Vibys Plads 1, DK-2000 Frederiksberg (“La Cabra”, “vi”, “os” og “vores”).

1.2 Disse generelle handelsbetingelser ("handelsbetingelser") gælder for alle ordrer, der foretages ved brug af vores webshop ("webshop"). Handelsbetingelserne udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og La Cabra vedrørende bestilling af produkter tilgængelige på webshop-pen.

1.3 Vi kan uden varsel revidere disse handelsbetingelser ved at offentlig-gøre de reviderede betingelser på webstedet. Læs disse handelsbetin-gelser grundigt og tjek, at dine oplysninger er fuldstændige og korrek-te, før du afgiver din ordrer.

1.4 Hvis du har spørgsmål vedrørende disse handelsbetingelser, bedes du kontakte os på webshop@lacabra.dk. For at afgive en ordre på webs-hoppen skal du være fyldt mindst 16 år eller ældre, hvis det kræves i henhold til gældende lov for at indgå en aftale med La Cabra.
Webshoppen er udelukkende beregnet til La Cabras salg af produkter til slutkunder, og det er derfor strengt forbudt at købe varer med hen-blik på videresalg. Hvis La Cabra er af den opfattelse, at du er involve-ret i køb med henblik på videresalg forbeholder La Cabra sig retten til at gribe ind over for dig, herunder blandt andet ved at indskrænke salg til dig eller annullere dine ordrer. Ved at afgive en ordre erklærer du, at du er forbruger - ikke en detailhandler/forhandler.

1.5 Vi anbefaler, at du udskriver eller downloader en kopi af disse handels-betingelser til eventuel fremtidig brug.

1.6 Din brug af vores webshop er også underlagt La Cabras brugsvilkår og databeskyttelsespolitikken.

2. ORDRER

2.1 Når du afgiver din bestilling, sender vi dig en e-mail, som bekræfter, at vi har modtaget din bestilling. Bemærk venligst, at dette ikke bety-der, at din ordre er accepteret. Din ordre udgør et tilbud om at købe de produkter, du har valgt på basis af disse handelsbetingelser. Alle ordrer er underlagt vores accept, og vi bekræfter en sådan accept til dig ved at sende dig en e-mail, der bekræfter, at produkterne er af-sendt ("ordrebekræftelse"). Kontrakten mellem dig og os vil først blive dannet, når vi sender dig ordrebekræftelsen ("kontrakten"). Vi forbe-holder os ret til at afvise at betjene enhver kunde af enhver grund og til enhver tid.

2.2 Kontrakten vedrører kun de produkter, hvis forsendelse vi har bekræf-tet i ordrebekræftelsen. Vi er ikke forpligtet til at levere andre produk-ter, der kan have været en del af din ordre, før afsendelsen af sådanne produkter er bekræftet i en separat ordrebekræftelse.

2.3 Efter eget skøn kan vi indskrænke eller annullere mængder købt pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse indskrænkelser kan omfatte ordrer, der afgives af eller under den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfælde af at vi foretager en ændring eller annulle-rer en ordre, kan vi forsøge at underrette dig ved at kontakte den e-mail og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, der blev angivet på det tidspunkt, hvor ordren blev foretaget. Vi forbeholder os retten til at indskrænke eller annullere en ordrer, der efter vores vurdering synes at være placeret af forhandlere, detailhandlere eller distributører.

3. LEVERING

3.1 Din ordre bliver opfyldt ved den leveringsdato, der er angivet i vores ordrebekræftelse, eller hvis der ikke er angivet nogen dato, inden 30 dage efter datoen for ordrebekræftelsen.

3.2 Når det er muligt, forsøger vi så vidt muligt at levere alle dine bestilte varer på samme tid. Vi forbeholder os retten til at dele din bestilling op i flere leveringer, fx hvis noget af din bestilling er forsinket eller ud-solgt. I tilfælde af at vi deler din bestilling op, giver vi dig besked her-om ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, som du oplyste ved afgivelsen af ordren. Du opkræves ikke yderligere leveringsomkostninger.

3.3 Vi beder dig undersøge pakken for skader ved levering. Hvis det ser ud til, at varerne er beskadigede, skal du ikke acceptere forsendelsen.

3.4 Du er ansvarlig for afhentning af din pakke. Afhentes pakken ikke i tide returneres den til os. Ønsker du at få din pakke sendt på ny, er du selv ansvarlig for at dække fragtomkostninger hertil.

4. PRIS OG BETALING

4.1 Betaling via vores Webshop er mulig med Mastercard, VISA, JCB, Union-Pay, American Express og Apple Pay. For danske kunder tilbyder vi også betaling via Dankort og MobilePay. Vi beder dig om ikke at forsøge at betale på andre måder end dem, der fremgår her. Hvis du gør det, kan vi ikke gøres ansvarlige for tab af betalingen eller andet tab, der måtte opstå som følge af denne handling.

4.2 Det forfaldne beløb trækkes fra dit kredit- eller debetkort på afsendel-sestidspunktet. Hvis du har købt et online gavekort eller et kaffeabon-nement, trækkes det forfaldne beløb fra dit kredit- eller debetkort på tidspunktet for ordrebekræftelse.

4.3 Alle priser er inkl. moms og afgifter.

4.4 Forsendelsesgebyret pålægges pr. ordre, medmindre din ordre over-skrider tærsklen for gratis 'standard levering'. De nøjagtige forsendel-sesgebyrer afhænger af det land, hvor din ordre leveres til. For yderli-gere oplysninger om forsendelsesgebyrer pr. land, se vores hjemme-side.

4.5 Vi forbeholder os ret til at annullere ordrer uden forbehold for varsel på grund af taste fejl, tekniske fejl, ændringer i moms og afgifter.

4.6 Ved betaling efter forfaldsdato påregnes renter p.a., der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct. Referencesatsen er Nationalbankens udlånsrente, som fastsættes henholdsvis den 1. januar og den 1. juli. Gældende udlånsrente findes på følgende link: https://www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/default.aspx.

Forfaldne fordringer kan forhindre planlagte leveringer. 

5. ONLINE GAVEKORT

5.1 Du kan ikke købe et online gavekort ("Online gavekort") med et andet gavekort.

5.2 Hvis mængden af dine online gavekort ikke dækker det samlede ordre-beløb, skal du betale den resterende del af købet med et gyldigt beta-lingskort.

5.3 Hvis beløbet på dit/dine online gavekort er højere end det samlede ordrebeløb, gemmes saldoen på din konto til dit næste køb ved hjælp af det samme online gavekort.

5.4 Online gavekort kan ikke overdrages, kan ikke refunderes og kan ikke indløses kontant, undtagen som angivet ved gældende lov.

5.5 Vi erstatter ikke mistede eller stjålne online gavekort.

5.6 Hvis du ønsker at købe et online gavekort til en anden, skal du videre-sende e-mailen med online gavekortet til modtageren.

5.7 Online gavekort kan ikke bruges til at betale for vores kaffeabonne-menter i webshoppen. Hvis du ønsker at bruge et eksisterende online gavekort til et kaffeabonnement, bedes du kontakte vores kundeser-viceteam på webshop@lacabra.dk. Vi udveksler da din gavekortsværdi til en rabatkode, der kun kan bruges til et kaffeabonnement.

5.8 Et online gavekort er gyldigt i en periode på 2 år fra købsdatoen.

6. KAFFEABONNEMENTER

6.1 Kaffeabonnementer afsendes flere gange om ugen. Betalingen behand-les dagen før afsendelse. Vi afsender din ordre, hvis din betaling gen-nemføres.

6.2 Du kan altid logge ind på din konto og foretage ændringer i dit abon-nement. Du kan opdatere din forsendelsesfrekvens, adresse og fakture-ringsoplysninger, betalingsmetode og opsige dit abonnement. Du kan også se din betalingshistorik.

6.3 Dit kaffeabonnement fortsætter, indtil vi modtager din opsigelse. Du kan opsige dit abonnement fra din kundekonto. Det er dit eget ansvar at opsige dit abonnement. Du vil modtage en opsigelsesbekræftelse via e-mail.

6.4 Internationale kaffeabonnementer sendes som brev med tracking. Vi tilbyder også DHL Express og FexEx mod ekstra gebyr. Danske forsendelser sendes som pakker med tracking.

7. KONTOOPLYSNINGER

7.1 Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle ordrer foretaget på vores webshop. Det er dit eget ansvar at sikre dig, at dine kontooplysninger er korrekte og nøjag-tige, inklusive, men ikke begrænset til leveringsadresse, e-mail-adresse og betalingsoplysninger.

7.2 Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, her-under din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov. Dette kan gøres fra din abonnementskonto på www.lacabra.dk

8. PRODUKTER, TJENESTER OG RETURNERING

8.1 Du kan finde dokumentation og beskrivelser af hvert produkt på dette websted.

8.2 Alle kaffer sælges kun som hele bønner.

8.3 Visse produkter eller tjenester er muligvis udelukkende tilgængelige online via hjemmesiden. Disse produkter eller tjenester kan være be-grænset i mængder og kan kun returneres eller byttes i henhold til vores returpolitik.

8.4 Vi har gjort alt for at vise vores produkter så nøjagtigt som muligt. Vi kan ikke garantere, at din computerskærm afbilleder produkterne kor-rekt.

8.5 Materialerne og beskrivelserne på vores websted er kun til generel information og bør ikke påberåbes eller bruges som det eneste grund-lag for at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere nøjag-tige, mere komplette eller mere rettidige informationskilder. Enhver tillid til materialet og beskrivelserne sker på eget ansvar.

9. PERSONOPLYSNINGER

9.1 Din indsendelse af personlige oplysninger via webshoppen er underlagt vores Privatlivspolitik.

10. FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER

10.1 Lejlighedsvis kan der være oplysninger på vores websted, der indehol-der typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan relate-res til produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, produktforsen-delsesomkostninger, transittider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis oplysnin-ger i tjenesten eller på et beslægtet websted er unøjagtige på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel (inklusive efter at du har afgivet din ordre).

11. FRASKRIVELSE AF GARANTIER; ANSVARSBEGRÆNSNING

11.1 Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af eller manglende evne til at bruge produkterne er på eget ansvar. De produkter og ydelser, der le-veres til dig gennem tjenesten, leveres (undtagen som udtrykkeligt angivet af os) 'som de er' og 'som tilgængelige' til dit brug uden nogen repræsentation, garantier eller betingelser af nogen art, hverken ud-trykkeligt eller underforstået, herunder alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, salgbar kvalitet, egnethed til et be-stemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse.

11.2 La Cabras er ansvar for skader på ejendom forårsaget af produkterne efter levering (produktansvar) er begrænset til reglerne efter præcep-tiv lov. Bortset fra hvor det er forbudt ifølge præceptiv lov eller rets-praksis, er La Cabras ansvarsbegrænsning i forbindelse med produkt-ansvar begrænset til et beløb på EUR 1.000.000 pr. krav. Uanset oven-nævnte accepterer du, at La Cabra ikke er ansvarlig for skader på ejen-dom forårsaget af produkterne efter levering, i det omfang produkterne ændres af dig eller tredjepart og / eller indbygges / inkorporeres i an-dre produkter.

11.3 Medmindre det er forbudt ved lov eller retspraksis, er La Cabras sam-lede ansvar for skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med en kontrakt, medmindre andet er angivet i disse handelsbetingelser, begrænset til en værdi / beløb svarende til den pris, der er betalt til La Cabra i henhold til kontrakten. Hvis ansvarsbegrænsningen viser sig at være ugyldig, skal La Cabras ansvar fastsættes i henhold til mini-mumsniveauet efter præceptiv gældende lov.

12 BEGIVENHEDER UDEN FOR VORES KONTROL (FORCE MAJEURE)

12.1 En begivenhed uden for vores kontrol betyder enhver handling eller begivenhed, som vi ikke med rimelighed kan forventes at have indfly-delse på, herunder blandt andet strejke, lockout eller andre faglige ak-tioner foretaget af tredjemand, civil urolighed, oprør, invasion, terror-angreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om denne er erklæ-ret eller ej) eller trussel om eller forberedelse på krig, brand, eksplosi-on, storm, oversvømmelse, jordskælv, landsænkning, epidemi, pandemi eller andre naturkatastrofer og de tilhørende konsekvenser i form af karantæne eller forbud fra myndighederne og indvirkning på infrastruk-turen.

12.2 Hvis der opstår en begivenhed uden for vores kontrol, som påvirker opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til handelsbetingelserne:
(1) vil vi kontakte dig, så hurtigt som det med rimelighed er muligt, for at meddele dig dette og
(2) vores forpligtelser i henhold til handelsbetingelserne stilles i be-ro og fristen for opfyldelsen af vores forpligtelser forlænges med begivenheden uden for vores kontrols varighed.

12.3 Hvis begivenheden uden for vores kontrol påvirker vores levering af et produkt til dig, arrangerer vi en ny leveringsdato med dig, når begi-venheden uden for vores kontrol er ophørt. Du kan annullere aftalen, hvis en begivenhed uden for vores kontrol finder sted, og du ikke læn-gere ønsker, at vi leverer produkterne. Vi har ikke noget yderligere an-svar over for dig på grund af en begivenhed uden for vores kontrol.

13. DIVERSE

13.1 Vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser til enhver anden part, men dette vil ikke påvirke dine ret-tigheder eller vores forpligtelser i henhold til disse handelsbetingelser. Du må kun overdrage dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold til disse handelsbetingelser til en anden person, hvis vi er skriftligt enige om det.

13.2 Hvis vi undlader at kræve, at du opfylder dine forpligtelser i henhold til handelsbetingelserne, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder over for dig, eller hvis vores krav eller håndhævelse er forsinket, er dette ikke ensbetydende med, at vi har frafaldet vores rettigheder over for dig, eller at du ikke skal opfylde disse forpligtelser.

13.3 Hvis en bestemmelse i disse betingelser findes ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse ikke desto mindre være eksi-gibel i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, og den ik-ke-håndhævelige del anses for at være adskilt fra disse handelsbetin-gelser, en sådan bestemmelse påvirker ikke gyldigheden og håndhæ-velsen af andre resterende bestemmelser.

14. KLAGER

14.1 Hvis du har en klage, bedes du venligst kontakte os via webs-hop@lacabra.dk.

14.2 Hvis du mener, at din klage ikke behandles tilstrækkeligt, kan du - men er ikke forpligtet til - at bruge platformen Online Dispute Resolution (ODR), som du har adgang til via http://ec.europa.eu/odr.

15. GÆLDENDE LOVGIVNING

15.1 Bortset fra hvor det er forbudt og uden begrænsning af lovbestemte rettigheder for forbrugere, accepterer du, at webshoppen, handelsbe-tingelserne, og enhver tvist mellem dig og La Cabra under alle om-stændigheder er underlagt dansk rets materielle regler uden hensyn til lovvalgsbestemmelser. Desuden accepterer du, at alle tvister, krav og retssager, der direkte eller indirekte opstår som følge af eller i forbin-delse med webshop (inklusive men ikke begrænset til køb af produk-ter), skal løses individuelt uden brug af nogen form for gruppesøgning ved Retten i Århus, Danmark i første instans.

15.2 FN-konventionen fra 1980 om kontrakter om internationalt salg af va-rer finder ikke anvendelse.


Handelsbetingelser Detail/Engros (B2B)

1. ANVENDELSE

1.1 Dette websted drives af La Cabra Coffee ApS, et dansk registreret ak-tieselskab (Company reg. 40598782) med registreret adresse på Mar-guerite Vibys Plads 1, DK-2000 Frederiksberg (“La Cabra”, “vi”, “os” og “vores”).

1.2 Disse generelle handelsbetingelser ("handelsbetingelser") gælder for alle ordrer, der foretages ved brug af vores webshop ("webshop"). Handelsebetingelserne udgør en juridisk bindende aftale mellem dig (“kunde” eller “dig”) og La Cabra vedrørende bestilling af produkter, der er tilgængelige på webshoppen.

1.3 Vi kan uden varsel revidere disse handelsbetingelser ved at offentlig-gøre de reviderede betingelser på webstedet. Læs disse handelsbetin-gelser grundigt og tjek, at dine oplysninger er fuldstændige og korrek-te, før du afgiver din ordrer.

1.4 Eventuelle leveringsbetingelser, der er fastsat af kunden, og som er i modstrid med disse handelsbetingelser, er kun gyldige, hvis de udtryk-keligt og skriftligt accepteres af La Cabra.

1.5 Hvis du har spørgsmål angående disse handelsbetingelser, bedes du kontakte os på webshop@lacabra.dk. Brugen af vores webshop er også underlagt La Cabras brugsvilkår og privatlivspolitik.

2. ORDRER

2.1 Når du afgiver din bestilling, sender vi dig en e-mail, som bekræfter, at vi har modtaget din bestilling. Bemærk venligst, at dette ikke bety-der, at din ordre er accepteret. Din ordre udgør et tilbud om at købe de produkter, du har valgt på basis af disse handelsbetingelser. Alle ordrer er underlagt vores accept, og vi bekræfter en sådan accept til dig ved at sende dig en e-mail, der bekræfter, at produkterne er af-sendt ("ordrebekræftelse"). Kontrakten mellem kunde og La Cabra vil først blive dannet, når vi sender dig ordrebekræftelsen ("kontrakten"). Vi forbeholder os ret til at afvise at betjene enhver kunde af enhver grund og til enhver tid.

2.2 Kontrakten vedrører kun de produkter, hvis forsendelse vi har bekræf-tet i ordrebekræftelsen. Vi er ikke forpligtet til at levere andre produk-ter, der kan have været en del af din ordre, før afsendelsen af sådanne produkter er bekræftet i en separat ordrebekræftelse.

3. LEVERING

3.1 Leveringsbetingelser er Incoterms 2020 DAP på det sted, der er angivet i ordrebekræftelsen.

3.2 La Cabra vil pakke produkterne på en måde, der er egnet til at beskytte produkterne under transport, og hver pakke vil blive mærket med relevante etiketter.

3.3 La Cabra vil levere produkterne og tjenesterne i overensstemmelse med tidsplanen beskrevet i ordrebekræftelsen. Tid er ikke afgørende.

3.4 Hvis du ikke er i stand til eller ikke er villig til at acceptere leveringen af Produkterne på leveringstidspunktet, kan vi efter eget skøn opbevare produkterne på din bekostning og ansvar. I et sådant tilfælde anses produkterne for at være leveret fra datoen for opbevaring.

4. PRIS OG BETALING

4.1 Mastercard, Visa, Maestro, American Express, iDEAL, Bancontact, Shop Pay, Google Pay, og Apple Pay.

4.2 Det forfaldne beløb trækkes fra dit kredit- eller debetkort på afsendel-sestidspunktet. Hvis La Cabra ikke er i stand til at trække betalingen, suspenderer La Cabra forsendelsen.

4.3 Alle priser er eksklusive dansk moms (25 %).

4.4 Forsendelsesgebyrer pålægges pr. ordre.

4.5 Vi forbeholder os ret til at annullere ordrer uden forbehold for varsel på grund af taste fejl, tekniske fejl, ændringer i moms og afgifter.

4.6 Kunden er ikke berettiget til modregning i prisen for krav, der hidrører fra andre juridiske forhold, og kunden er ikke berettiget til at udøve nogen ret til tilbageholdelse eller nægte betaling på grund af forsin-kelse, klage eller modkrav vedrørende levering.

4.7 Ved betaling efter forfaldsdato påregnes renter p.a., der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct. Referencesatsen er Nationalbankens udlånsrente, som fastsættes henholdsvis den 1. januar og den 1. juli. Gældende udlånsrente findes på følgende link: https://www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/default.aspx.

Forfaldne fordringer kan forhindre planlagte leveringer. 

5. KONTOOPLYSNINGER

5.1 Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle ordrer foretaget på vores webshop. Det er dit eget ansvar at sikre dig, at dine kontooplysninger er korrekte og nøjag-tige, inklusive, men ikke begrænset til leveringsadresse, e-mail-adresse og betalingsoplysninger.

5.2 Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, her-under din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov. Dette kan gøres fra din abonnementskonto på www.lacabra.dk

6. PRODUKTER OG YDELSER

6.1 Du kan finde dokumentation og beskrivelser af hvert produkt i vores webshop.

6.2 Alle kaffer sælges kun som hele bønner.

6.3 Vi har gjort alt for at vise vores produkter så nøjagtigt som muligt. Vi kan ikke garantere, at din computerskærm afbilleder produkterne kor-rekt.

6.4 Materialerne og beskrivelserne på vores websted er kun til generel information og bør ikke påberåbes eller bruges som det eneste grund-lag for at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere nøjag-tige, mere komplette eller mere rettidige informationskilder. Enhver tillid til materialet og beskrivelserne sker på eget ansvar.

6.5 Produkterne leveres uden materialefejl i håndværk, materialer og de-sign ("Defekt"). Hvis et produkt anses for at være defekt, vil vi efter eget valg reparere eller udskifte dele af produkterne, der indeholder en defekt, eller udstede en kreditnota for det beløb, der er betalt for de defekte produkter. Du er ansvarlig for returnering af defekte produk-ter til La Cabra.

6.6 La Cabra er ikke ansvarlig for mangler i det omfang, der skyldes almin-delig slid og slitage; brug af produkterne til andet end tilsigtede an-vendelse, manglende overholdelse af instruktioner for installation, drift, vedligeholdelse, rengøring eller reparation af produkterne; eller enhver ændring eller ombygning af produkterne.

7. PERSONOPLYSNINGER

7.1 Din indsendelse af personlige oplysninger via webshoppen er underlagt vores Privatlivspolitik.

8. FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER

8.1 Lejlighedsvis kan der være oplysninger på vores websted, der indehol-der typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan relate-res til produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, produktforsen-delsesomkostninger, transittider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis oplysnin-ger i tjenesten eller på et beslægtet websted er unøjagtige på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel (inklusive efter at du har afgivet din ordre).

9. FRASKRIVELSE AF GARANTIER; ANSVARSBEGRÆNSNING

9.1 De produkter og ydelser, der leveres til dig gennem tjenesten, leveres (undtagen som udtrykkeligt angivet af os) 'som de er' og 'som tilgæn-gelige' til dit brug uden nogen repræsentation, garantier eller betin-gelser af nogen art, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, salgbar kvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse.

9.2 La Cabras er ansvar for skader på ejendom forårsaget af produkterne efter levering (produktansvar) er begrænset til reglerne efter præcep-tiv lov. Bortset fra hvor det er forbudt ifølge præceptiv lov eller rets-praksis, er La Cabras ansvarsbegrænsning i forbindelse med produkt-ansvar begrænset til et beløb på EUR 1.000.000 pr. krav. Uanset oven-nævnte accepterer du, at La Cabra ikke er ansvarlig for skader på ejen-dom forårsaget af produkterne efter levering, i det omfang produkterne ændres af dig eller tredjepart og / eller indbygges / inkorporeres i an-dre produkter.

9.3 La Cabra, vores direktører, medarbejdere, medarbejdere, tilknyttede selskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjene-steudbydere eller licensgivere er under ingen omstændigheder ansvar-lige for indirekte, tilfældige, straffende, specielle skader eller følgeska-der af nogen art som følge af eller i forbindelse med kontrakten. La Cabra skal aldrig holdes til ansvar for tab af fortjeneste, indtægter, goodwill eller tab af kontrakter. Desuden er La Cabra aldrig ansvarlig for (mulige) besparelser eller data eller eventuelle udskiftningsom-kostninger. La Cabras samlede ansvar for skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med en kontrakt er, medmindre andet er angivet i disse handelsbetingelser, begrænset til en værdi/beløb svarende til den pris, der er betalt til La Cabra i henhold til kontrakten. Hvis an-svarsbegrænsningen viser sig at være ugyldig, skal La Cabras ansvar fastsættes i henhold til minimumsniveauet efter præceptiv gældende lov.

9.4 La Cabra tegner og opretholder en passende professionel forsikring, der dækker generelle forpligtelser.

9.5 Du skal betale erstatning til, forsvare og holde La Cabra samt deres associerede selskaber, deres respektive funktionærer, medarbejdere og agenter skadesløs for alle erstatningskrav, krav, omkostninger, an-svar inklusive rimelige advokatsalærer, som en hvilken som helst tredje-part har fremsat på grund af eller som følge af dine handlinger eller udeladelser opstået på baggrund af din brud på disse handelsbetingel-ser.

10. BEGIVENHEDER UDEN FOR VORES KONTROL (FORCE MAJEURE)

10.1 En begivenhed uden for vores kontrol betyder enhver handling eller begivenhed, som vi ikke med rimelighed kan forventes at have indfly-delse på, herunder blandt andet strejke, lockout eller andre faglige ak-tioner foretaget af tredjemand, civil urolighed, oprør, invasion, terror-angreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om denne er erklæ-ret eller ej) eller trussel om eller forberedelse på krig, brand, eksplosi-on, storm, oversvømmelse, jordskælv, landsænkning, epidemi, pandemi eller andre naturkatastrofer og de tilhørende konsekvenser i form af karantæne eller forbud fra myndighederne og indvirkning på infrastruk-turen.

10.2 Hvis der opstår en begivenhed uden for vores kontrol, som påvirker opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til handelsbetingelserne:

(1) vil vi kontakte dig, så hurtigt som det med rimelighed er muligt, for at meddele dig dette og

(2) vores forpligtelser i henhold til handelsbetingelserne stilles i be-ro og fristen for opfyldelsen af vores forpligtelser forlænges med begivenheden uden for vores kontrols varighed.

10.3 Hvis begivenheden uden for vores kontrol påvirker vores levering af et produkt til dig, arrangerer vi en ny leveringsdato med dig, når begi-venheden uden for vores kontrol er ophørt. Du kan annullere aftalen, hvis en begivenhed uden for vores kontrol finder sted, og du ikke læn-gere ønsker, at vi leverer produkterne. Vi har ikke noget yderligere an-svar over for dig på grund af en begivenhed uden for vores kontrol.

11. DIVERSE

11.1 Vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser til enhver anden part, men dette vil ikke påvirke dine ret-tigheder eller vores forpligtelser i henhold til disse handelsbetingelser. Du må kun overdrage dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold til disse handelsbetingelser til en anden person, hvis vi er skriftligt enige om det.

11.2 Hvis vi undlader at kræve, at du opfylder dine forpligtelser i henhold til handelsbetingelserne, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder over for dig, eller hvis vores krav eller håndhævelse er forsinket, er dette ikke ensbetydende med, at vi har frafaldet vores rettigheder over for dig, eller at du ikke skal opfylde disse forpligtelser.

11.3 Hvis en bestemmelse i disse betingelser findes ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse ikke desto mindre være eksi-gibel i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, og den ik-ke-håndhævelige del anses for at være adskilt fra disse handelsbetin-gelser, en sådan bestemmelse påvirker ikke gyldigheden og håndhæ-velsen af andre resterende bestemmelser.

12. GÆLDENDE LOVGIVNING

12.1 Du accepterer, at webshoppen, handelsbetingelser og enhver tvist mellem dig og La Cabra i alle henseender skal fortolkes i overens-stemmelse med dansk rets materielle regler uden hensyn til valg af lovbestemmelser. Desuden accepterer du, at alle tvister, krav og rets-sager, der direkte eller indirekte opstår som følge af eller i forbindelse med Webshop (inklusive men ikke begrænset til køb af produkter), skal løses individuelt uden brug af nogen form for gruppesøgning ved Ret-ten i Århus i første instans.

12.2 FN-konventionen fra 1980 om kontrakter om internationalt salg af va-rer finder ikke anvendelse.


Brugsvilkår

La Cabra Websted

For our Terms of Use in English, scroll up to "Terms of Use".

1. ANVENDELSE

1.1 Dette websted drives af La Cabra Coffee ApS, et dansk registreret ak-tieselskab (Company reg. 40598782) med registreret adresse på Mar-guerite Vibys Plads 1, DK-2000 Frederiksberg (“La Cabra”, “vi”, “os” og “vores”).

1.2 Disse generelle brugsvilkår ("brugsvilkår") gælder for al brug af vores websted, digital oplevelse, sociale medieplatform, mobilapp, bærbar teknologi eller et af vores andre produkter eller tjenester, som alle er en del af vores medieplatform ("platform"). Du kan få adgang til plat-formen via en computer, mobiltelefon, tablet, konsol eller anden tek-nologi, som vi henviser til heri som en ”enhed”.

1.3 Disse brugsvilkår opretter en juridisk bindende aftale mellem dig og La Cabra og dets tilknyttede selskaber vedrørende din brug af platformen.

1.4 Du er kun berettiget til at bruge platformen, hvis du har nået myndig-hedsalderen i dit land, eller hvis du har samtykke fra din forælder eller værge. Der kan være visse aldersbegrænsninger for specifikke plat-formstjenester i forskellige lande.

1.5 Vi kan revidere disse brugsvilkår fra tid til anden uden varsel ved at offentliggøre de reviderede vilkår på vores platform. Hvis der foretages en væsentlig ændring, vil vi udsende en meddelelse på platformen el-ler, hvis det er muligt, sende dig en notifikation.

1.6 LÆS VENLIGST DISSE BRUGSVILKÅR OMHYGGELIGT, FØR DU BENYTTER NOGEN AF VORES PLATFORME, HVIS DU IKKE ER ENIG I VILKÅRENE, AF-HOLD DIG DA VENLIGST FRA AT BRUGE PLATFORMEN.

1.7 Hvis du fortsætter med at bruge vores platform, anses du for at have accepteret vores brugsvilkår, undtagen i det omfang det er forbudt i henhold til gældende lovgivning.

1.8 Din brug af vores platform er også underlagt vores Privatlivspolitik.

1.9 Hvis du foretager et køb via vores hjemmeside, accepterer du da også vores handelsbetingelser.

1.10 Hvis du har spørgsmål vedrørende disse brugsvilkår, bedes du kontakte os på webshop@lacabra.dk.

2. EJERSKAB AF INDHOLD

2.1 Alle varemærker, servicemærker og handelsnavne (f.eks. La Cabra-navnet) er ejet, registreret og/eller licenseret af os. Du erhverver ikke en licens eller ejerskabsret til nogen varemærker, servicemærker eller handelsnavne gennem din adgang til eller brug af platformen eller indholdet.

2.2 Med undtagelse af brugerindholdet (defineret i afsnit 3), ejes alt ind-holdet på vores platform - herunder tekst, software, scripts, kode, de-sign, grafik, fotos, lyde, musik, videoer, applikationer, interaktive funk-tioner, artikler, nyhedshistorier, skitser, animationer, klistermærker, generelle illustrationer og andet indhold (”Indhold”) - af La Cabra eller andre, som vi licenserer indhold af, og er beskyttet af love om copy-right, varemærke, patent og andre love. Vi forbeholder os alle ret-tigheder, der ikke udtrykkeligt er beskrevet i disse brugsvilkår.

2.3 Medmindre andet er aftalt eller i det omfang, vi gør indhold tilgænge-ligt for dig via vores platform, har du ikke ret til at downloade og/eller bruge indholdet. Du indvilliger i ikke at ændre eller slette eventuelle ejerskabsmeddelelser fra materialer, der downloades eller udskrives fra platformen.

2.4 Uden for de specifikke brugsrettigheder, der er tildeles dig af os, indvil-liger du i ikke at bruge, kopiere, redigere, oversætte, vise, distribuere, downloade, sende, sælge, skabe afledte værker af eller på nogen måde udnytte noget indhold uden vores forudgående skriftlige samtykke. Uautoriseret brug af indholdet kan udgøre en krænkelse af ophavsret, varemærke eller andre love om intellektuel ejendomsret og kan gøre dig til genstand for strafferetlige eller civilretlige anklager og sanktioner.

3. OPSLAG AF INDHOLD PÅ PLATFORMEN

3.1 Brugerindholdslicens. Nogle dele af platformen giver dig mulighed for at slå fotos, videoer, kommentarer og andet indhold (“Brugerindhold”) op. Brugerindhold ejes af dig eller den person, der skabte det, men når du slår brugerindhold op, licenserer du det til La Cabra som beskrevet nedenfor:

(1) Du erklærer, at du har ret til at slå dit brugerindhold op, og du tildeler La Cabra en ikke-eksklusiv, evigvarende, overførbar, un-derlicensierbar, royaltyfri, verdensomspændende licens til at gø-re brug af brugerindholdet til ethvert formål, herunder kommer-cielt brug, hvilket omfatter retten til at oversætte, vise, gengive, ændre, skabe afledte værker, underlicensere, distribuere og overdrage disse rettigheder.

(2) Vi kan efter eget skøn fjerne ethvert brugerindhold til enhver tid. Slettet brugerindhold kan dog stadig forefindes på vores platform eller systemer, medmindre du eller den relevante enkeltperson anmoder om sletning eller blokering af personlige data i over-ensstemmelse med gældende lovgivning.

(3) Du forstår, at eventuelle kommentarer, feedback eller ideer, som du sender til os, tilvejebringes på et ikke-fortroligt grundlag, og du tildeler La Cabra en evig, verdensomspændende licens til at bruge alle kommentarer, feedback og ideer, som du måtte dele på vores platform, uden varsel, kompensation eller anerkendelse til dig, til ethvert formål overhovedet, herunder, men ikke be-grænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter og tjenester, samt oprettelse, ændring eller forbedring af pro-dukter og tjenester.

3.2 Hvis du mener, at dit arbejde er blevet forkert kopieret til Platformen, således at det udgør en krænkelse, bedes du kontakte os på webs-hop@lacabra.dk. Kontakt din juridiske rådgiver, inden du indgiver en meddelelse til os.

4. ADFÆRDSKODEKS FOR BRUGERE

4.1 Overhold venligst følgende regler, når du bruger vores platform:

(1) Slå kun brugerindhold op på platformen, hvis du har alle de tilla-delser og rettigheder, der er nødvendige for at gøre det pågæl-dende brugerindhold tilgængeligt, herunder fra enkeltpersoner, der vises eller nævnes i dit brugerindhold.

(2) Del ikke personfølsomme oplysninger om dig selv på platformen. Desuden må du ikke indsamle eller anmode om personoplysnin-ger fra andre platformsbrugere eller sende uopfordrede medde-lelser.

(3) Vær ansvarlig og tag dine forholdsregler, når du interagerer med andre brugere (inklusive brugere, du ikke kender) på platformen. Før du møder en anden person ansigt til ansigt, skal du overveje at undersøge, medbringe en ven, vælge offentlige steder og for-tælle nogen, hvor du skal hen.

(4) Respektér fællesskabet og slå ikke brugerindhold op eller link til et websted eller gør noget, der er ulovligt, vildledende, ondsin-det, chikanerende, unøjagtigt, diskriminerende eller på anden måde uanstændigt eller upassende eller som overtræder gæl-dende love.

(5) Slå ikke eventuel annoncering, købsanmodning eller kommercielt indhold op på platformen og acceptér ikke betaling fra en tredje-part til gengæld for udførelse af kommerciel aktivitet på platfor-men.

(6) Foretag ikke noget, der kan udsætte os eller andre brugere for nogen form for skade, herunder alt, der kan forstyrre, beskadige, deaktivere, manipulere med, overbelaste eller begrænse plat-formens funktionalitet. Slå ikke brugerindhold op, der indeholder softwarevira, programmer eller anden computerkode, og omgå ikke eller ændr eventuel platformssoftware eller sikkerhedstekno-logi. Brug ikke dataminering, robotter, scraping eller lignende dataindsamlingsmetoder.

4.2 Vi forbeholder os ret til at screene, overvåge eller fjerne brugerind-hold, som vi mener er i strid med vores brugsvilkår - men vi har ingen forpligtelse til at gøre det.

5. BRUGERKONTO

5.1 Hvis du opretter en konto hos os, gælder følgende regler:

(1) Giv nøjagtige og aktuelle tilmeldingsoplysninger.

(2) Hold din registrering personlig. Hold dit brugernavn, din ad-gangskode og andre login-oplysninger sikre, og lad ikke andre bruge din konto.

(3) Opret dig ikke med mere end en konto, opret ikke en konto på vegne af en anden person, og overfør ikke din konto til en anden.

(4) Informér os omgående om eventuel uautoriseret brug af din kon-to. Du er ansvarlig for alt, hvad der sker gennem din konto - med eller uden din tilladelse. I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOVGIVNING, ER VI IKKE ANSVARLIGE FOR EVENTUELT TAB ELLER AKTIVITET SOM FØLGE AF UAUTORISERET BRUG AF DIN KONTO.

5.2 Vi forbeholder os ret til at screene, overvåge eller fjerne en konto, som vi mener er i strid med vores brugsvilkår - men vi har ingen forpligtelse til at gøre det.

5.3 Vi kan opsige eller suspendere din konto, slette din profil eller ethvert af dit Brugerindhold og begrænse din brug af hele eller dele af plat-formen til enhver tid og af enhver grund uden noget ansvar, underlagt gældende lovgivning.

6. PARTNERE PÅ PLATFORMEN

6.1 Fra tid til anden kan vi muligvis linke til eller samarbejde med tredje-partswebsteder, sociale medieplatforme, mobilapps og andre produk-ter og tjenester (”tredjeparter”). Du kan muligvis oprette forbindelse til disse tredjeparter gennem platformen, men dette betyder ikke, at NIKE godkender, overvåger eller har nogen kontrol over disse tredjeparter eller deres aktiviteter, som er underlagt separate brugsvilkår og data-beskyttelsespolitikker. Du bør nøje gennemgå eventuel tredjeparts websteder og brugsvilkår og databeskyttelsespolitik. VI ER IKKE AN-SVARLIGE FOR TREDJEPARTERS INDHOLD, POLITIK ELLER AKTIVITETER, OG DU INTERAGERER MED TREDJEPARTER PÅ DIN EGEN RISIKO.

7. VIGTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER

7.1 I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, er vi ikke ansvarlige eller forpligtede for eventuelle skader eller tab, du måtte lide, som følge af din brug, af eller manglende evne til at bruge, funktionerne på platformen.

7.2 I det omfang tilladt ved gældende lov, er vi ikke ansvarlige for dine interaktioner med andre brugere af platformen eller eventuel skade, som du måtte opleve på grund af disse interaktioner.

7.3 I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, er vi ikke ansvarlige eller forpligtede for noget brugerindhold, der er publi-ceret på platformen. Desuden er vi ikke ansvarlige for tredjeparts brug, herunder kommerciel brug, af det brugerindhold, der er publiceret på platformen.

7.4 Vi garanterer ikke, at platformen vil være uafbrudt eller fejlfri, at even-tuelle fejl bliver rettet, eller at platformen er fri for vira eller andet, der kan være skadeligt.

7.5 Platformen, indholdet og materialerne og produkterne på denne plat-form leveres ”SOM BESET.” Vi afgiver ingen løfter af nogen art, herun-der om platformens nøjagtighed, tilstrækkelighed, brugbarhed, pålide-lighed eller på anden måde. I det maksimale omfang tilladt ved lov fra-skriver vi os alle garantier, udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til platformen, indholdet, brugerindholdet og eventuelle produkter eller tjenester, som du måtte anskaffe eller få adgang til via platformen, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for adkomst, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.

7.6 Du er eneansvarlig for eventuel skade på din enhed som følge af ad-gang til platformen, i det omfang gældende lov ikke foreskriver andet.

8. ÆNDRINGER PÅ PLATFORMEN

8.1 Vi kan opsige eller ændre enhver platform, medlemsprogram, produkt eller tjeneste til enhver tid uden varsel.

9. SKADESLØSHOLDELSE/ANSVARSBEGRÆNSNING

9.1 Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og fritage la cabra, dets tilknyttede selskaber, ledere, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører for og imod alle krav, tab, forpligtelser, udgifter, erstatninger og omkostninger, herunder, uden begrænsning, advokatsalærer, der udspringer af eller på nogen måde vedrører dit brugerindhold, din brug af indhold, din brug af platformen, din adfærd i forbindelse med platformen eller med andre platformsbrugere, eller eventuel overtrædelse af disse brugsvilkår, eventuel lov eller eventu-elle tredjepartsrettigheder.

9.2 La cabra, dets tilknyttede selskaber, ledere, direktører, med-arbejdere, agenter, licensgivere og leverandører er ikke er-statningsansvarlige for eventuelle direkte, særlige, hændeli-ge, indirekte erstatninger eller følgeerstatninger, herunder, uden begrænsning, for eventuel tabt fortjeneste eller even-tuelle mistede data, der følger af brugen af, eller den mang-lende evne til at bruge, platformen eller ydeevnen af de pro-dukter, der er købt gennem platformen eller andre platforms-brugeres adfærd (uanset om online eller offline) eller delta-gelse i en la cabra-begivenhed eller partnerbegivenheder, el-ler eventuelt brugerindhold eller eventuel anden aktivitet i forbindelse med brugen af platformen, selv hvis la cabra er blevet underrettet om muligheden for sådanne erstatninger. du påtager dig hele ansvaret for din brug af platformen. din eneste rettsmiddel mod la cabra i forbindelse med eventuelle skader, der udspringer af din brug af platformen eller ind-hold, er at stoppe med at bruge platformen. hvis la cabra fin-des erstatningsansvarlig over for dig for enhver skade eller tab, der på nogen måde er forbundet med din brug af platfor-men eller eventuelt indhold, skal la cabras erstatningsansvar ikke overstige 100.00 eur.

10. DIVERSE

10.1 Vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser til enhver anden part, men dette vil ikke påvirke dine ret-tigheder eller vores forpligtelser i henhold til disse brugsvilkår. Du må kun overdrage dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold til dis-se brugsvilkår til en anden person, hvis vi er skriftligt enige om det.

10.2 Hvis vi undlader at insistere på, at du overholder dine forpligtelser i henhold til disse vilkår, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder overfor dig, eller hvis vi er forsinkede i at håndhæve disse, betyder det ikke, at vi har frafaldet sådanne rettigheder, og det betyder ikke, at du ikke behøver at overholde dine forpligtelser.

10.3 Hvis en bestemmelse i disse vilkår findes ugyldig eller ikke kan hånd-hæves, skal en sådan bestemmelse ikke desto mindre være eksigibel i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, og den ikke-håndhævelige del anses for at være adskilt fra disse Brugsvilkår, en sådan bestemmelse påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af an-dre resterende bestemmelser.

11. TVISTER OG GÆLDENDE LOV

11.1 Bortset fra hvor det er forbudt og uden begrænsning af lovbestemte rettigheder for forbrugere, accepterer du, at platformen, brugsvilkåre-ne, fortrolighedspolitikken og enhver tvist mellem dig og La Cabra un-der alle omstændigheder er underlagt Danmarks materielle love uden hensyn til lovvalgsbestemmelser. Desuden accepterer du, at alle tvi-ster, krav og retssager, der direkte eller indirekte opstår som følge af eller i forbindelse med webshop (inklusive men ikke begrænset til køb af produkter), skal løses individuelt uden brug af nogen form for grup-pesøgning ved Retten i Århus, Danmark i første instans.

11.2 FN-konventionen fra 1980 om kontrakter om internationalt salg af va-rer finder ikke anvendelse.

11.3 Alle krav skal indgives inden for et (1) år efter, at kravet opstår, undta-gen i det omfang en længere periode kræves af gældende lovgivning.


Åbningstider

East Village Bakery - NYC

152 2nd Ave

10003 New York

United States

Åbningstider:

Man - Fre: 7:00 - 18:00

Lør - Søn: 8:00 - 18:00

Soho - NYC

284 Lafayette St

10012 New York

United States

Åbningstider:

Man - Fre: 7:00 - 18:00

Lør - Søn: 8:00 - 18:00

Graven - Aarhus

Graven 20

8000 Aarhus C

Danmark

Åbningstider:

Man - Lør: 8:00 - 18:00

Søn: 9:00 - 17:00

Borggade Bageri - Aarhus

Borggade 4F

8000 Aarhus C

Danmark

Åbningstider:

Man - Søn: 7:00 - 17:00

Møntergade - København

Møntergade 3A

1116 Copenhagen K

Denmark

Åbningstider:

Man - Fre: 8:00 - 18:00

Lør - Søn: 9:00 - 17:00

Risteri - København

Marguerite Vibys Plads 8

2000 Frederiksberg

Danmark

Åbningstider:

Man - Fre: 8:00 - 17:00

Lør - Søn: Lukket

Talad Noi - Bangkok

813 Charoen Krung Rd, Talat Noi, Samphanthawong

10100 Bangkok

Thailand

Åbningstider:

Man: Lukket

Tir - Fre: 8:00 - 17:00

Lør - Søn: 8:00 - 17:00

Ari - Bangkok

304 Phahonyothin Road, Samsen Nai, Phaya Thai

10400 Bangkok

Thailand

Åbningstider:

Man - Fre: 08:00 - 17:00

Lør - Søn: 08:00 - 17:00

Muscat - Oman

Al Qurum Complex

113 Muscat

Oman

Åbningstider:

Man - Lør: 07:00 - 21:00

Søn: Lukket

152 2nd Ave

10003 New York

United States

Åbningstider:

Man - Fre: 7:00 - 18:00

Lør - Søn: 8:00 - 18:00

284 Lafayette St

10012 New York

United States

Åbningstider:

Man - Fre: 7:00 - 18:00

Lør - Søn: 8:00 - 18:00

Graven 20

8000 Aarhus C

Danmark

Åbningstider:

Man - Lør: 8:00 - 18:00

Søn: 9:00 - 17:00

Borggade 4F

8000 Aarhus C

Danmark

Åbningstider:

Man - Søn: 7:00 - 17:00

Møntergade 3A

1116 Copenhagen K

Denmark

Åbningstider:

Man - Fre: 8:00 - 18:00

Lør - Søn: 9:00 - 17:00

Marguerite Vibys Plads 8

2000 Frederiksberg

Danmark

Åbningstider:

Man - Fre: 8:00 - 17:00

Lør - Søn: Lukket

813 Charoen Krung Rd, Talat Noi, Samphanthawong

10100 Bangkok

Thailand

Åbningstider:

Man: Lukket

Tir - Fre: 8:00 - 17:00

Lør - Søn: 8:00 - 17:00

304 Phahonyothin Road, Samsen Nai, Phaya Thai

10400 Bangkok

Thailand

Åbningstider:

Man - Fre: 08:00 - 17:00

Lør - Søn: 08:00 - 17:00

Al Qurum Complex

113 Muscat

Oman

Åbningstider:

Man - Lør: 07:00 - 21:00

Søn: Lukket

Kontakt

Webshop

Marguerite Vibys Pl. 1

2000 Frederiksberg

Danmark

Har du et spørgsmål?

Skriv venligst til os i chatten.

Wholesale

Marguerite Vibys Pl. 1

2000 Frederiksberg

Danmark

Har du et spørgsmål?

Kontakt os her

Marguerite Vibys Pl. 1

2000 Frederiksberg

Danmark

Har du et spørgsmål?

Skriv venligst til os i chatten.

Marguerite Vibys Pl. 1

2000 Frederiksberg

Danmark

Har du et spørgsmål?

Kontakt os her